Co to jest coaching (holistyczny, ICC)? Zobacz z różnych perspektyw

W coachingu odkrywasz swój indywidualizm i siłę wpływu na własne życie. Wypracowujesz najefektywniejsze dla Ciebie strategie działania. Wytyczasz unikalną drogę do realizacji celów i marzeń, Twoją drogę.

Pomyśl o słowach Oscara Wilda:

"Większość ludzi jest kopiami innych.
Ich myśli są czyimiś opiniami,
ich życie - mimikrą,
ich pasje - cytatami."
 

Jakie jest Twoje zdanie?

Nazwa "coaching holistyczny" jest nowa, choć korzenie tej metody sięgają daleko - jej ojcem jest Sokrates, gdyż to właśnie on zapoczątkował rozwijanie innych poprzez zadawanie im trudnych/specyficznych pytań zamiast dawania gotowych odpowiedzi.

Słowo "holistyczny" oznacza, iż mamy do czynienia z coachingiem w którym pracujemy na wszystkich poziomach Diltsa, a nie tylko na trzech najniższych jak to jest w przypadku zwykłego coachingu, czasami zwanym "operacyjnym". 

ICC coaching warszawa

Ten drugi jest instruktażem przeprowadzonym przez wiedzącą lepiej osobę, uczącą mniej doświadczoną osobę i zazwyczaj jest stosowany w sprzedaży bądź obsłudze klienta.

ICC to skrót od International Coaching Community - organizacji szkolącej, certyfikującej i zrzeszającej coachów. Coaching ICC opiera się na własnej metodologii, stworzonej głównie przez Josepha O'Connora.

Poniżej opisuję definicje coachingu z różnych perspektyw, rodzaje coachingu oraz różnice i podobieństwa coachingu do innych technik/metod wspierania rozwoju człowieka.

Definicje coachingu:

Definicja coachingu z perspektywy klienta

 1. START - omawiamy temat/kwestię/problem/sprawę, z którymi przychodzisz
 2. wglądy, czyli uświadamiasz sobie: czego chcesz; czego nie chcesz (czyli definiujesz cel); co Cię motywuje do osiągnięcia celu, jak osiągnąć to, czego chcesz; co Ci przeszkadza i jak to wyeliminować (czyli dostrzegasz swoje nieefektywne strategie działania i myślenia, a następnie tworzysz nowe, skuteczne)
 3. zmieniasz  swój sposób myślenia, swoje postrzeganie świata w taki sposób, aby wspierał Cię w realizacji celu
 4. wzmacniasz się - dostajesz zastrzyk energii i silną motywację do działania
 5. budujesz Wielki Plan - ustalasz szczegóły realizacji celu w oparciu o nowo odkryte, efektywne strategie 
 6. czujesz gotowość do podjęcia działania i osiągnięcia sukcesu, pozostaje tylko działać!
 7. zaczynasz wdrażać w życie Wielki Plan - KONIEC

Przybliż sobie proces coachingu  oglądając ten ciekawy czterominutowy film, w formie alegorycznej, aczkolwiek jest to bardzo uproszczony obraz coachingu:

 

Definicja coachingu w języku biznesowym

Coaching jest metodą budowania Twojej wartości na rynku pracy, ponieważ umożliwia Ci rozwój kompetencji wysoko cenionych w biznesie, tzn. menedżerskich, biznesowych i osobistych - na przykład motywowanie, delegowanie, inicjatywa, orientacja na rezultaty, wyznaczanie i osiąganie celów, zarządzanie czasem, asertywność, konstruktywna krytyka, komunikacja międzyludzka, nawiązywanie i utrzymywanie relacji. Dzięki coachingowi będziesz mógł lepiej wykorzystać swój potencjał, wzrośnie Twoja efektywność i pozytywne postrzeganie Twojej osoby przez współpracowników. 

Definicja coachingu w języku psychologicznym

Coaching to proces mentalny, który zachodzi w Tobie i jest wzbudzany u Ciebie przez coacha przy pomocy pytań, stwierdzeń i dawanych zadań ściśle odnoszących się do metodologii (np. ICC). W wyniku tego procesu następuje poszerzenie Twojej percepcji siebie i rzeczywistości o nowe perspektywy i kategorie poznawcze, za pomocą których zmienia się Twoje myślenie, co z kolei pociąga za sobą zmianę postaw, światopoglądu i reakcji emocjonalnych na pożądane przez Ciebie. To zaś umożliwia Ci zmianę strategii działania i osiągnięcie wyznaczonego celu.

Definicja coachingu - po ludzku

Coaching składa się z dwóch części - pracy z coachem i pracy samodzielnej. Obie płaszczyzny działania wpływają na zmianę myślenia, nawyków, postaw, obrazu świata na bardziej satysfakcjonujące dla Ciebie.

Z zewnątrz praca z coachem może wyglądać jak rozmowa, podczas której odpowiadasz na pytania, wyciągasz wnioski i wykonujesz zadania. Tak naprawdę jest to jednak wyprawa w towarzystwie coacha, w czasie której lepiej poznajesz siebie, znajdujesz nowe drogi i pokonujesz przeszkody. Dzięki nowej energii i motywacji odnajdujesz w sobie siłę i chęć do działania. Między sesjami kontynuujesz swoją podróż samodzielnie, jest to czas na przemyślenia, wdrażanie zmian oraz wykonywanie ustalonych wspólnie z coachem zadań.

Każde spotkanie to wyprawa wgłąb siebie. 

Rodzaje coachingu:

Business coaching / coaching biznesowy

Ten rodzaj coachingu ma miejsce, gdy:

 • zleceniodawcą coachingu jest firma (klient) zatrudniająca osobę (Klient), dla której coaching ma być przeznaczony
 • zleceniodawca ustala dla Klienta cele do osiągnięcia w wyniku odbycia coachingu - a zatem inwestuje w pracownika i oczekuje zwrotu tej inwestycji
 • zleceniodawca jest jednocześnie sponsorem - pokrywa koszty coachingu

Jest to zatem trójstronna umowa pomiędzy coachem, klientem i Klientem.

Life coaching / coaching osobisty

Z tym rodzajem coachingu mamy do czynienia, gdy Klient sam zapisuje się na coaching, sam go opłaca i sam wybiera temat (problem, cel), którym chce się zająć na coachingu. A zatem opiera się o umowę tylko pomiędzy coachem a Klientem.

Career coaching / coaching kariery

Ten rodzaj coachingu jest bardziej marketingowo niż merytorycznie uzasadniony, bowiem idea coachingu jest taka, że coach zna pytania, zaś klient zna odpowiedzi. Wszelkie formy doradztwa zawodowego czy optymalizacji kariery, które opierają się na przekazywaniu wiedzy, sugestii i ukierunkowywaniu przez doświadczonego rekrutera czy też architekta kariery, są więc niesłusznie sprzedawane pod nazwą coachingu, co niestety ma miejsce w wielu wypadkach, gdy przegląda się strony internetowe "Career Coachów".

Executive coaching / coaching menedżerski / coaching menadżerski

Ten rodzaj coachingu także jest często dwojako rozumiany. Samo słowo "executive" dotyczy najwyższej kadry zarządzającej, czyli zarządu, natomiast można zaobserwować tendencję do utożsamiania coachingu menedżerskiego z "executive". Póki co mam wrażenie, że jest to marketingowa odnoga busienss coachingu, bo na razie w biznesie w większości wypadków coaching jest wykupywany dla kadry menadżerskiej.

Team coaching / coaching zespołowy

Ten rodzaj coachingu jest słusznie oddzielony od innych form, ponieważ dotyczy pracy metodologią coachingu na relacjach i interakcjach w grupie / zespole - "na żywo". Często jest mylony lub sprzedawany jako etykieta dla warsztatu / treningu interpersonalnego, które to metody mają zupełnie inne założenia.

Różnice i podobieństwa dotyczące coachingu:

Coaching ICC vs coaching innych szkół

Różnice: Coaching ICC jest coachingiem holistycznym i ma swoją autorską metodologię, tzn. narzędzia, zasady ich używania oraz koncepcję procesu przez jaki jesteś przeprowadzany, z sukcesem wykorzystane w pracy z setkami klientów. ICC definiuje ściśle rolę coacha, jego kompetencji, standardów pracy i kodeksu etycznego. Przeczytaj więcej na stronie ICC.

Podobieństwa: idea coachingu holistycznego jako metody wspierającej rozwój klienta, nastawienie na cel i poruszanie się w obrębie teraźniejszość-przyszłość.

Coaching ICC vs szkolenie, doradztwo i mentoring

Korzystając ze szkolenia, doradztwa czy mentoringu zdobywamy wiedzę bądź umiejętności z zewnętrznego źródła jakim są trener, konsultant czy mentor i prezentowane przez nich treści czy zachowania. Coaching jest zdobywaniem wiedzy i umiejętności z wewnętrznego źródła, jakim jest Twoja np. świadomość, pamięć czy intuicja.

Gdyby użyć porównania, szkolenie, doradztwo czy mentoring, jest zastrzykiem brakującego w organizmie hormonu. Coaching zaś stymuluje organizm do samodzielnego wytworzenia potrzebnej do życia substancji.

Life coaching vs biznes coaching

Trudno jest oddzielić życie prywatne od zawodowego i zarówno podczas life coachingu możesz mówić o pracy, jak i w business coachingu - o życiu prywatnym. Dlatego trafniejszą nazwą dla life coachingu wydaje się być osobisty coaching.

Z perspektywy klienta różnica pomiędzy business i life coachingiem polega na tym, że w business coachingu jest zleceniodawca lub sponsor opłacający sesje i w związku z tym oczekuje on pewnego "zwrotu" inwestycji, a Ty jako klient podjąłeś się realizacji celów biznesowych. Cele i efekty coachingu są zatem uzgadniane także ze sponsorem czy zleceniodawcą.

W osobistym / life coachingu osiągasz osobiste cele i strony są tylko dwie - coach i klient.

Coaching ICC vs psychoterapia

Coaching  ICC jest ukierunkowany na osiąganie celów, na działanie i na doświadczanie zmian, polega na aktywizowaniu klienta do samorozwojukatalizowaniu pożądanych zmian przez klienta. Coaching zakłada, że człowiek jest doskonały i odpowiedzialny za kształt własnego życia.

Psychoterapia jest ukierunkowana na leczenie zaburzeń, chorób psychicznych lub pomoc pacjentowi w polepszeniu jakości jego życia. Coraz cześciej jest wykorzystywana do rozwoju. Psychoterapia w większości wypadków posługuje sie innymi narzędziami niż coaching.

Podobieństwem jest to, że obie metody czerpią z psychologii, polegają na spotkaniu i rozmowie co najmniej dwóch osób i wykonywaniu różnych zadań. W obu metodach będziesz sięgać w głąb siebie, czego efektem będzie lepsze rozumienie siebie i zmiana w pożądanym kierunku. Obie metody są skuteczne i wartościowe - zobacz kiedy skuteczniejszy jest coaching, a kiedy psychoterapia.

Kiedy skuteczniejszy jest coaching, a kiedy trening psychologiczny?

Trening psychologiczny, tak jak i trening sportowy, ma oddziaływanie natychmiastowe, ale krótkotrwałe - gdyby zabrać zawodnikowi trenera, jego wyniki pogorszą się. Dlatego też polecamy tę formę, jeśli potrzebujesz szybkich zmian (nawet już w tym samym dniu), a nie zależy Ci na usamodzielnieniu.

Z kolei w coachingu zyskujesz samodzielność i sprawczość w wywoływaniu zmian, dzięki czemu po zakończeniu coachingu jesteś efektywniejszy niż po zakończeniu treningu psychologicznego. Proces coachingu trwa zatem dłużej.

Kiedy skuteczniejsze jest szkolenie, mentoring, doradztwo, a kiedy coaching?

Jeśli wiesz dokładnie, jakiej wiedzy lub umiejętności Ci brakuje i jesteś pewien, że uzupełnienie tych braków przybliży Cię do obranego celu – najlepsze jest szkolenie. Innymi słowy – szkolenie ma sens, gdy jego temat odpowiada precyzyjnie twoim rzeczywistym potrzebom i jeśli masz bardzo wysoką motywację do zdobycia wiedzy czy umiejętności z danego zakresu oraz późniejszego odświeżania tejże wiedzy i ćwiczenia tych umiejętności.

Doradztwo jest podobne do szkoleń - jedyna różnica polega na tym, że to pierwsze jest zindywidualizowane, podczas gdy drugie - grupowe. Mentoring jest specyficzną formą doradztwa - zakłada, że doradza "mentor", czyli osoba lepiej wiedząca, mająca już doświadczenie w tym, co Ty właśnie robisz.

Coaching jest natomiast wskazany w bardziej skomplikowanych sytuacjach, np.:

 • masz problem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić
 • chcesz coś osiągnąć, ale nie udaje Ci się lub nie wiesz jak to zrobić
 • zdobyłeś już całą wiedzę lub umiejętności, jakie wydawało Ci się, że pomogą w osiągnięciu celu, ale bez rezultatu
 • nie jesteś pewien czy w osiągnięciu zamierzonego celu pomoże Ci zdobycie jakiejś wiedzy lub jakichś umiejętności
 • zastanawiasz się jakich konkretnie umiejętności lub wiedzy potrzebujesz do rozwiązania problemu czy osiągnięcia celu

Kiedy skuteczniejszy jest coaching a kiedy psychoterapia?

Są sytuacje, w których skuteczniejszy jest coaching oraz takie, w których są wskazania do psychoterapii. Zbyt wiele czynników decyduje o tym, którą metodę zalecić, byśmy mogli to opisać w tym miejscu. Celem konsultacji przeprowadzonej zarówno przed coachingiem, jak i przed psychoterapią jest m.in. uzyskanie obustronnej pewności, że jest to odpowiednia metoda dla danej osoby. Zapraszamy na konsultację - po niej będziemy w stanie precyzyjnie Ci odpowiedzieć, która metoda będzie skutezniejsza dla Ciebie.

Masz pytania, wątpliwości? Zapraszam na bezpłatną i niezobowiązującą konsultację w Warszawie - opowiem Ci więcej o coachingu.

Autor: Mateusz Dąbrowski - psycholog biznesu, coach, trener, prezes 4GROW.


Ciekawy Artykuł?

- podziel się z przyjaciółmi i rodziną:

Komentarze / Pytania:

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
© copyright 4GROW 2010
Kontakt                            Regulamin i Polityka Prywatności
Design: LUK | Powered by YASNE