Człowiek - złote myśli, cytaty:

Niezłomność człowieka polega na tym, że potrafi poświęcić sprawy ważne dla spraw ważniejszych.
Najpotężniejszy jest ten, kto panuje nad sobą.
Ludzie mający charakter postępują właściwie nie dlatego, że myślą, że zmienią przez to świat, lecz dlatego, że nie godzą się na to, by świat ich zmienił.
Swoboda to nie nasza zgoda z rzeczywistością, lecz zgoda rzeczywistości z nami.
Ze świata tego każdy ma tyle, ile sobie weźmie.
Wszystko należy poświęcić człowiekowi. Tylko nie innych ludzi.
Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb.
W człowieku tylko żołądek bywa i to czasem w pełni zadowolony.
Bóg stworzył człowieka, ale nie opatentował wynalazku i teraz może go naśladować pierwszy lepszy dureń.
Nic tak nie przeraża człowieka nowoczesnego jak perspektywa istnienia.
Bez zwierzęcia w naszym wnętrzu, jesteśmy tylko wykastrowanymi aniołami.
Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest.
Człowiek nie jest godny Boga, ale nie jest niezdolny stać się Go godnym.
Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł.
Być człowiekiem to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata.
Dobrych ludzi nikt nie zapomina.
Człowiek to jedyne zwierzę, które się rumieni. I jedyne, które ma za co.
Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba.
Kto tylko o sobie myśli, traci z oczu świat.
Ludzie byli sobie kiedyś bliżsi, broń nie niosła tak daleko.
Jestem człowiekiem i sądzę, że nic, co ludzkie, nie jest mi obce.
Kiedy ludzie są tego samego zdania co ja, mam zawsze wrażenie, że się pomyliłem.
Ludzie ludziom zgotowali ten los.
Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli, które nie zmuszają do myślenia.
Ludzie używają słów tylko po to, by ukryć swe myśli.
W słońcu ludzie wyglądają tak, jakby zasługiwali na to, aby żyć. W deszczu zaś wyglądają, jakby to, co najgorsze mieli jeszcze przed sobą.
Dalajlama zapytany o to, co najbardziej zadziwia go w ludzkości odpowiedział: Człowiek, ponieważ poświęca swoje zdrowie by zarabiać pieniądze. Następnie poświęca swoje pieniądze by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości. Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera tak na prawdę nie żyjąc.
Porządnymi ludźmi nazywa się zwykle tych, którzy postępują tak, jak wszyscy inni.
Wśród ludzi jest więcej kopii niż oryginałów.
Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą. Z dalszych eksperymentów zrezygnował.
Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.
Człowiek żyje po to, aby kochać. Jeśli nie kocha — to nie żyje.
Człowiek potrzebuje człowieka, żeby być człowiekiem.
Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje.
Człowiek może był kiedyś dobry, ale z pewnością było to bardzo dawno.
Żeby być sobą, trzeba być kimś.
W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie.
Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim.
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
Problemem jest dziś, jak przekonać ludzkość, aby zechciała przeżyć.
Błądzić jest rzeczą ludzką.
Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń: wznosi go ponad proch ziemi.
Jeśli sądzisz, że potrafisz to masz rację. Jeśli sądzisz, że nie potrafisz – również masz rację.
Ludzie są jak woda, dają się nabierać.
Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.
Człowiek człowiekowi jest wilkiem.
Najgłębszym sekretem jest to, że życie nie polega na odkrywaniu, ale na tworzeniu. Nie odkrywasz siebie, tylko tworzysz siebie. W związku z tym nie staraj się dowiedzieć kim jesteś, staraj się dowiedzieć kim chcesz być.
Człowiek hołduje chętniej dobru niźli złu, ale warunki nie sprzyjają mu.
Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci swych bliskich.
Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną.
Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim.
Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.
Ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają.
Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie.
Jak to łatwo powiedzieć: odnaleźć samego siebie. Lecz gdy stanie się to naprawdę, jakże bardzo jesteśmy przerażeni.
Człowiek, który zgadza się ze wszystkim, nie zasługuje na to, by ktokolwiek z nim się zgadzał.
Ludzi poznaje się po ich śmieciach.
Ludzie złotego serca! Sprzedawajcie je drogo!
Diabeł jest optymistą, jeśli sądzi, że ludzi można uczynić gorszymi.
Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by chcieć dokonać postępu.
To nasze podejście do życia determinuje podejście życia w stosunku do nas.
Wymówka ludożerców: "człowiek to bydlę".
Dla człowieka nie ma nic pewnego.
Czym jest człowiek? Hałaśliwą istotą, którą dobry Bóg stworzył z rozczarowania małpą.
Człowiek pozbawia się trzech czwartych swojego jestestwa, żeby upodobnić się do innych ludzi.
W nas jest raj, piekło i do obu szlaki.
W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę.
Człowiek — produkt uboczny miłości.
Ludożerca nie gardzi człowiekiem.
Aby zdobyć więcej, musisz najpierw sam stać się kimś większym.
Istnieje tylko cienka linia pomiędzy geniuszem a szaleństwem... Ale tylko z perspektywy kogoś, kto nie należy do żadnej z tych grup.
Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek.
Aniołom łatwo być aniołami. Nie jedzą i są bezpłciowi.
Człowiek — to trzcina myśląca.
Człowiek nie jest ani aniołem, ani bydlęciem; nieszczęście w tym, iż kto chce być aniołem, bywa bydlęciem.
Człowiek kocha wszystkie części składowe tego świata, nienawidzi natomiast źle ułożonej całości.
Człowiek istota nieznana.
Gdy podchodzi się do drzwi, otwierają się automatycznie; gdy podchodzi się do człowieka, zamyka się automatycznie.
Jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Bóg kocha mnie więc tak, jak swój obraz. Kocha mnie, nawet jeśli obraz ten jest trochę zniekształcony.
Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, więc uważaj byś zeń nie wyleciał.
Kiedy człowiek pokona przestrzeń międzyludzką?
Ludzie o sercach znieprawionych pogardzają prawdomównymi.
Ludzie są sobie bliżsi, świat się przeludnia.
Tylko ludzie mali zawsze utrzymują się na swoim poziomie.
© copyright 4GROW 2010
Kontakt                            Regulamin i Polityka Prywatności
Design: LUK | Powered by YASNE