Przeznaczenie - złote myśli, cytaty:

Bacz na twoje myśli, albowiem te staną się słowami, Bacz na własne słowa, albowiem zmienią się w działanie, Bacz na to jak działasz, albowiem z działania rodzą się przyzwyczajenia, Bacz na twe przyzwyczajenia, albowiem tworzą twój charakter, Bacz na swój charakter, albowiem ten będzie twoim przeznaczeniem!
© copyright 4GROW 2010
Kontakt                            Regulamin i Polityka Prywatności
Design: LUK | Powered by YASNE