Zarządzanie - złote myśli, cytaty:

Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.
Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak najlepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie lepiej myśleli o sobie.
Menedżerowie, którzy nie posiądą odpowiednich kompetencji interpersonalnych, stanowić będą hamulec postępu, a drogę transformacji uczynią długą i wyboistą, zaś zarządzane przez nich firmy nie spełnią oczekiwań organizacji XXI wieku.
Rozwój przywództwa sprowadza się w końcowym efekcie do rozwoju własnej osobowości.
Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni.
Charyzma, mimo, że najczęściej przypisywana na podstawie ekspresji emocjonalnej, w zasadzie odzwierciedla zrównoważony poziom posiadania wszystkich kompetencji społecznych. I tak osoby, które są uważane za charyzmatycznych, mają po prostu ponadprzeciętną umiejętność postępowania z innymi ludźmi.
Pokaż mi, jak traktujesz innych, a powiem ci, kim będziesz.
Słaby wątpi przed decyzją, silny po niej.
Charyzma wpływowych osób jest po prostu nabytą umiejętnością i, podobnie jak wszystkich innych umiejętności, można się jej nauczyć, a następnie ją udoskonalić – jeśli mamy odpowiednie informacje i zapał do nauki
Znacznie łatwiej jest przeszkolić ludzi w zakresie ekonomii, matematyki, geografii czy socjologii niż nauczyć ich praktycznej sprawności społecznej.
Kiedy uzyskałem dyplom, sądziłem, że istnieją dwie rzeczy, dzięki którym można osiągnąć sukces w pracy: umiejętności techniczne i ciężka praca. Nigdy mi nawet przez myśl nie przeszło, że umiejętność postępowania z ludźmi może mieć jakieś znaczenie. (…) Nie trwało jednak długo, nim zrozumiałem, że sukces w biznesie zależy także od umiejętności pracy z ludźmi. Właściwie, całe życie polega na odpowiednim postępowaniu z ludźmi. (…) Jeśli nie potrafisz zrozumieć ludzi i pracować z nimi, nie jest możliwe, być osiągnął cokolwiek, a już z pewnością, byś został osobą wpływową.
Organizacje przyszłości będą zdominowane przez miękkie umiejętności.
Specjaliści bez kompetencji społecznych nie mają przed sobą przyszłości.
W organizacji opartej na wiedzy na pierwsze miejsce wysuwają się umiejętności pozazawodowe, uniwersalne umiejętności wspólne dla wszystkich pracowników wiedzy, którymi są umiejętności osobiste i społeczne.
Autorytet kierownika nie opiera się wyłącznie na jego kwalifikacjach zawodowych i wiadomościach fachowych, lecz również na umiejętnościach kulturalnego zachowania się i pozyskania szacunku u ludzi.
Umiejętności przywódcze mogą zostać nabyte w stosunkowo krótkim czasie. Internalizacja tych kompetencji zarówno na poziomie wiedzy, przekonań jak i zachowań prowadzi do wytworzenia trwałej zmiany w aspekcie najtrudniejszym dla menedżerów - w zarządzaniu ludźmi.
© copyright 4GROW 2010
Kontakt                            Regulamin i Polityka Prywatności
Design: LUK | Powered by YASNE